Praha, Administrativní budova Hadovka

Budova se skládá ze čtyř částí, které mohou být vzájemně propojeny. Celý objekt má 5 nadzemních a 2 podzemní podlaží a je určen pro pronájem kanceláří s odpovídající úrovní zázemí.

Informace:

Lokalita: Praha 6
Investor: HTP Hadovka s.r.o.
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 8
Typ stavby: Nová budova
Doba výstavby: 04/1998 - 12/1999
Hlavní ukazatele Obestavěný prostor: 140 000 m3
Popis Budovy jsou určeny pro pronájem kanceláří s odpovídající úrovní zázemí, se stravovacím provozem v části A. Budova má celkem 15 450 m2 kancelářských ploch. V podzemních podlažích budov jsou parkovací místa pro každou část budovy v celkovém množství 419 parkovacích stání. Součástí stavby je i vybuodvaný pás veřejného zeleného parku a dětského hřiště na pozemcích hlavního města Prahy.

Vlastní stavba administrativní budovy vyžadovala kromě běžného napojení na inženýrské sítě řadu dalších vyvolaných a podmiňujících investic. Jednalo se zejména o přeložky silnoproudých a slaboproudých vedení, demolice stávajících pozemních objektů. Podmiňující investicí bylo vybudování nové komunikační sítě, parkovacích ploch a dětského hřiště. Dále jsou to přípojky vysokého napětí, nová trafostanice a připojení objektu na rozvodnou síť Pražské plynárenské. Všechny tyto investice slouží nejen pro objekt Hadovka, ale i pro posílení veřejné distribuční sítě.