HOCHTIEF CZ má znovu potvrzené certifikáty

12.4.2007

Admin

Tým auditorů certifikačního orgánu STAVCERT Praha uskutečnil na konci března ve společnosti HOCHTIEF CZ souběžný audit integrovaného systému řízení. Nezjistil žádnou odchylku: všechny prověřované systémy managementu splňují požadavky příslušných standardů. Objevil jen drobné nedostatky, které jsou pro společnost náměty a impulsy pro další zlepšování.

Proces se skládal z auditů jednotlivých systémů řízení: recertifikační audit systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001, recertifikační audit systému managementu jakosti pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí a zámečnických výrobků včetně svařování podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 3834-2, dozorový audit systému environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2005 a dozorový audit systému managementu BOZP podle OHSAS 18001:1999. Cílem auditu bylo prokázat shodu zavedených systémů managementu s příslušnými standardy a získat, případně potvrdit, držení certifikátů pro jednotlivé systémy managementu. 

Tým auditorů prověřil celkem šest pracovišť v různých částech: centrálu společnosti v budově Smíchov Gate, projekt Rekonstrukce objektů Ministerstva obrany České republiky prováděné divizí Čechy, provozovny divize Praha a divize Servis v Plané nad Lužnicí, centrálu společnosti v Sezimově Ústí, opravárenskou dílnu a areál Okružní divize Servis v Českých Budějovicích a projekt divize Dopravní stavby - Křižovatku Nová Hospoda v blízkosti města Písek. 

Výsledkem externího auditu integrovaného systému řízení bylo pro akciovou společnost HOCHTIEF CZ opětovné získání certifikátu systému managementu jakosti (ISO 9001) a certifikátu pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí a zámečnických výrobků včetně svařování (ISO 3834-2) pro divizi Praha a pro divizi Čechy. Dále byla potvrzena platnost dosud vydaných certifikátů systému řízení ochrany životního prostředí – EMS (ISO 14001) a systému řízení BOZP (OHSAS 18001).