HOCHTIEF

Praha, Modernizace stanice metra Skalka

Lokalita:

Praha

Investor:

Dopravní podnik hl. m. Prahy

Realizace:

HOCHTIEF CZ a. s., divize Dopravní stavby

Typ stavby:

Dopravní infrastruktura

Doba výstavby:

05/2017 – 02/2018

Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby „Modernizace stanice metra Skalka“ a provedení stavby „Modernizace pohyblivých schodů typu Transporta ve stanici Skalka: 171,172“ a to včetně všech pomocných a přidružených činností (např. zajištění atestů, zkoušek, revizních zpráv a dalších specifikovaných dokladů, apod.).

Součástí veřejné zakázky je i zpracování realizačních dokumentací pro provedení stavby a dokumentací skutečného provedení stavby, a to pro každou stavbu zvlášť.

Součástí veřejné zakázky je dále zajištění dodávky náhradních dílů pro pohyblivé schody ev. č. 171, 172 ve stanici Skalka, jejichž zhotovení, výměnu, resp. instalaci provedeme.