HOCHTIEF

Nová divize v HOCHTIEF VSB a.s.

22.5.2003

Admin

V rámci rozšiřování záběru činností naší společnosti je založena nová divize č. 4, jejíž hlavní náplní bude rozvoj developerské činnosti v oblasti bytových projektů a Facility Managementu. 

V závislosti na celkové pozitivní situaci na trhu rezidenčních nemovitostí, tzn. převisu nabídky nad poptávkou, a za neustálého růstu jednotkových cen současných projektů, připravujeme postupné rozšíření aktivit naší společnosti do této oblasti při navázání na již úspěšně zrealizované minulé projekty – například projekt bytového domu v Kunraticích.

Pro letošní rok počítáme se třemi základními projekty , tj. pokračování prací na projektu Sylván v Plzni a zahájení dvou rezidenčních projektů v Praze – Obytný komplex Praha 6 – Liboc (42 bytových jednotek) a Bytový projekt Praha 4 (120 bytových jednotek). Celkový objem těchto uvedených zakázek by měl stavebně představovat cca 350 mil. Kč. Naším cílem je stát se významným hráčem v této oblasti a každý rok započít s minimálně jedním až dvěma novými projekty. 

Druhým předmětem našeho zájmu je oblast Facility Managementu. Co vlastně Facility Management znamená? Doslovným překladem z angličtiny dostaneme termín „snadné či obratné řízení či správa“. V zásadě se jedná o komplexní řízení podpůrných procesů v rámci ekonomické činnosti firem. 

Blíže si tedy v hrubém shrnutí pod pojmem FM můžeme představit správu nemovitého majetku, řízení jeho pronájmu a poskytování dalších navazujících nadstandardních služeb, jako správu technologií, vybavení objektů nábytkem, počítačovými sítěmi, poštovními službami, cateringem, úklidem, ostrahou atd. 

Pro úspěšné fungování v tomto oboru nás čeká poctivý kus práce, i přestože máme na co navazovat (současná správa nemovitostí), kdy současné služby FM jsou z velké části provozovány na dobré vnitropodnikové úrovni. Naším střednědobým cílem je vytvořit fungující strukturu regionálních center v poskytování externích služeb FM, v 1. fázi v regionech jižních Čech a Prahy. Výhodou na cestě za splněním tohoto cíle zcela jistě bude těsná spolupráce se společností HOCHTIEF Facility Management, za využití jejích dlouhodobých zkušeností v tomto oboru. 

Naší vizí je stát se přední společností v oblasti FM a tak doplnit komplexnost nabízených služeb v rámci celé společnosti HOCHTIEF VSB a.s.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500