HOCHTIEF

Na stavbě kolektoru u Hlávkova mostu byla dnes slavnostně osazena soška

 22.3.2017

Slavnostního osazení sošky sv. Barbory se dnes dočkal kolektor u Hlávkova mostu. Dřevěné sošce sv. Barbory, patronce horníků, ochránkyni a pomocnici v nouzi, požehnal páter Benedikt z Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty. Sošku pak převzal stavbyvedoucí a po spuštění do vyhloubené stavební jámy ji uložil do vitríny nad ústím ražené části kolektoru.

HOCHTIEF AG oznámil velký nárůst čistého zisku v roce 2016 a očekává další růst

 28.2.2017

Národní divadlo uzavřelo smlouvu s vítězem tendru na generální rekonstrukci Státní opery

 21.2.2017

Ředitel Národního divadla prof. MgA. Jan Burian v pondělí 20. 2. 2017 podepsal smlouvu se zástupci společnosti HOCHTIEF CZ a. s., která vzešla jako vítěz z veřejného výběrového řízení na zhotovitele generální rekonstrukce Státní opery.