HOCHTIEF

Praha, Domov sociální péče Hagibor

Nových prostor se za několik měsíců dočkají seniorští členové Židovské obce v Praze.

Informace:

Lokalita: Praha
Investor: Židovská obec v Praze
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s., divize Čechy o. z.
Typ stavby: Rekonstrukce, dostavba
Doba výstavby: 06/2006 - 08/2007
Hlavní ukazatele 60 jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů
Popis Navržený projekt počítá s rekonstrukcí stávajícího čtyřpodlažního objektu ve Vinohradské ulici v Praze. Rekonstrukce se dotkne celého objektu, včetně půdní vestavby ve čtvrtém nadzemním podlaží a rozšíření prvního podzemního podlaží. K současné budově bude připojeno nové třípodlažní ubytovací křídlo v nezastavěné zahradní části, vrátnice a související inženýrské sítě.

Domov sociální péče bude sloužit k ubytování šedesáti klientů ve 44 jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, včetně patnácti zcela nepohyblivých (ležících) klientů. Zařízení bude poskytovat služby také docházejícím klientům - formou stravování, rehabilitace a služeb denního centra.

Místní kuchyně bude mít kapacitu 250 hlavních jídel, ale cca 170 obědů budou sociální pracovníci rozvážet v termoportech seniorům ve spádové oblasti. Dietní stravu pro nemocné zajistí FN Královské Vinohrady. Centrální kuchyně bude podle přání investora v režimu "košer", tj. s důsledně odděleným masovým i mléčným provozem.

Celý areál Domova sociální péče bude bezbariérový, aby se po něm mohli senioři pohybovat pohodlně a bez problémů. O jejich pohodlí a komfort se bude v nejsilnější (denní) směně starat padesát zaměstnanců.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500