HOCHTIEF

Náměšť na Hané, Výstavba kanalizace

Pro obec Náměšť na Hané se staví kanalizace, která řeší odvod splaškové i dešťové vody z intravilánu obce.

Informace:

Lokalita: Náměšť na Hané
Investor: Obec Náměšť na Hané
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s., divize Morava
Doba výstavby: 09/2006 - 11/2007
Popis Současná kanalizace není technicky ani morálně vyhovující – pravidelně dochází ke kontaminaci spodních vod splašky, protože odvodní stoky nejsou vodotěsné a jsou dokonce částečně rozpadlé. V místních šachtách, které jsou řešené jako stoky, chybějí hygienické klapky. Výpary z odpadních vod proto pachově i hygienicky zamořují okolní obce.

Bylo tedy nutné radikálně vyřešit nepříznivou situaci stavbou nové kanalizace. Projekt obsahuje šestnáct stavebních objektů a dva provozní soubory, které odpadní a splaškovou vodu nejen odvedou, ale i vyčistí. Výsledný produkt už nebude negativně ovlivňovat místní faunu a flóru v povrchových vodách a nebude zasahovat ani do spodních vod.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500