HOCHTIEF

Blatensko, Zásobení Blatenska pitnou vodou

Dílo se skládá z vodního díla Římov, úpravny vody Plav, vodojemu Drahonice, rozdělovacího objektu Vítkov, dálkového vodovodu a vodojemu Dubina.

Informace:

Lokalita: Blatensko, Blatná
Investor: JVS a. s.
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Komplex technologických projektů
Doba výstavby: 08/2003 - 07/2004
Popis Dílo se skládá z následujících částí: vodní dílo Římov (zdroj surové vody pro vodárenskou soustavu Jižních Čech); úpravna vody Plav (centrální dvoustupňová úpravna se sedimentačními a pískovými rychlofiltry); vodojem Drahonice; rozdělovací objekt Vítkov (gravitační přívod z VDJ Drahonice, zásobení Písku, Strakonic a nově pro budovaný vodovod pro zásobení Blatenska pitnou vodou); dálkový vodovod (celková délka - profil DN 400 v délce 7,485 km a v profilu DN 300 v délce 20,766 km; zahrnuje čerpací stanici Drhovle); vodojem Dubina.Projekt bylo možné uskutečnit díky prostředkům z fondů Evropské unie, konkrétně programu ISPA.
Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500