HOCHTIEF

Blatná, Nový most

Jedná se o rekonstrukci mostu, který byl stržen při povodních v roce 2002.

Informace:

Lokalita: Blatná
Investor: Jihočeský kraj
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 9
Typ stavby: Nový most
Doba výstavby: 08/2003 - 12/2003
Hlavní ukazatele Celková délka nosné konstrukce 41,50 m
Světlá délka přemostění 39,00 m
Šířka nástavby 12,5 m
Šířka silnice 8,00 m
Popis Nový most je navržen jako monolitická, dodatečně předpjatá, spojitá deska o třech polích o rozpětí 11+18+11 m. Stojky podpěr jsou vetknuty do rozšířených základových pasů, které budou budované v ochranných štětových jímkách. Obě opěry jsou založeny na vrtaných pilotách. Mostní svršek bude proveden v klasické úpravě. Po obou stranách mostu jsou navrženy veřejné chodníky a ŽB celomonolitické římsy opatřené zábradlím. Vodorovná konstrukce je uložena na středních podpěrách prostřednictvím vrubových kloubů a na krajních opěrách je N.K. uložena na dvojici hrncových, všesměrně pohyblivých ložiskách.
Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500