Recent events

Prodloužená Ruská ulice bude na 1. máje slavnostně otevřena

 1.5.2014 - Prodloužená Ruská ulice bude na 1. máje slavnostně otevřena

Ve čtvrtek 1. května v 10.30 hodin bude za účasti primátora města Ostravy Petra Kajnara slavnostně otevřena první část Prodloužené Ruské ulice v areálu Dolní Vítkovice. Investice statuárního města Ostravy je součástí Integrovaného plánu rozvoje města „Ostrava – Pól rozvoje“. 

 11.4.2014 - Úpravy toku řeky Blanice pomohou chránit Vlašim před povodněmi

Vlašim – Zástupci města Vlašimi, státního podniku Povodí Vltavy a dodavatele stavební firmy HOCHTIEF CZ v pátek 11. 4. 2014 slavnostně přestřihli pásku na projektu „Zkapacitnění toku Blanice přírodě blízkým způsobem v intravilánu města Vlašimi“. V České republice unikátní projekt intravilánové revitalizace po více než padesáti letech významně změnil vzhled koryta řeky a její okolí.

 6.4.2014 - Zvednutí mostu na D5

Rudná - Pracovníci z divize Dopravní stavby vzvedli levý dálniční most (ve směru do Prahy) na dálnici D5 na exitu 5 Rudná. Naši pracovníci zvedali dálniční most o třech polích, tvořený prefabrikovanými I nosníky z dodatečně předpínaného betonu. Krajní pole mají rozpětí 18 m a  hmotnost 300 t, střední pole je dlouhé 30m a váží 500 t.

 2.4.2014 - Výstavba ovocnářského institutu pokročila o významný krok vpřed

Holovousy - Symbolickou poslední betonáží dokončili stavbaři dodavatelského sdružení JABLKO, hrubou stavbu Ovocnářského ústavu ve východočeských Holovousích. Úvodní slovo a poděkování za dosavadní práci pronesl zástupce investora Ing. Jaroslav Vácha a Vilém Tvrdík, bezpečnostní ředitel HOCHTIEF CZ v nejvyšším patře hlavní budovy, kde byla taktéž vztyčena Glajcha.

 13.3.2014 - Historické budovy klášterního hospodářského dvora v Plasích získají nový kabát

Plasy - Sdružení společností HOCHTIEF CZ a GEMA ART se postará o revitalizaci bývalého hospodářského dvora, který je součástí rozsáhlého historického areálu plaského kláštera. Projekt je financovaný z fondů EU prostřednictvím Integrovaného operačního programu a spadá do správy Národního technického muzea.

 

 6.3.2014 - Lití unikátního červeného pohledového betonu na Novém divadle v Plzni je dokončeno

Plzeň – Poslední kubíky unikátního červeného pohledového betonu včera naplnily bednění na fasádě plzeňského Nového divadla. Pracovníci společnosti HOCHTIEF CZ tak završili 160denní pracovní úsilí na fasádě, která divadelnímu objektu dominuje. V průběhu 114 jednotlivých betonáží bylo na stavbu denně dodáváno 2,5 až 8 m3 betonu barveného anorganickým pigmentem na bázi červeného oxidu železa. Pigment byl po moři dovezen až z USA.

 9.1.2014 - We’ve completed a new production hall for Kiekert

Přelouč – Division Building Moravia of HOCHTIEF CZ handed over a new production to the company Kiekert AG, which is one of the top German producers of innovative technologies for locking systems in the automotive industry. The construction, which took 9 months, expands the production area by 10,000 m2.