Historické budovy klášterního hospodářského dvora v Plasích získají nový kabát

13.3.2014

Admin

Plasy - Sdružení společností HOCHTIEF CZ a GEMA ART se postará o revitalizaci bývalého hospodářského dvora, který je součástí rozsáhlého historického areálu plaského kláštera. Projekt je financovaný z fondů EU prostřednictvím Integrovaného operačního programu a spadá do správy Národního technického muzea.

 

Historie budov bývalého hospodářského dvora sahá až do 13. století. Budovy byly v minulosti využívány různými způsoby – od stájí a chlévů přes sklady ovoce a zeleniny a později bohužel chátraly i z důvodu nezdařeného podnikatelského záměru.

V průběhu stavebních prací se hospodářský dvůr dočká zásahů ve formě demolic vestaveb, repase historických prvků (např. okna) či odkrytí černé kuchyně. Vzhledem k budoucímu záměru využití Národním technickým muzeem je významnou součástí projektu ošetření a zachování památkově cenných prvků, za zmínku stojí např. středověké lomené oblouky, dva barokní kamenné bazény historických sádek s pozůstatky technologií na přívod a odvod vody nebo dvojice románských oken ve štítové zdi hlavní hospodářské budovy.

Již od jara  roku 2015 se návštěvníci seznámí se stavební historií objektu a mj. dostanou možnost absolvovat zážitkové dílny (např. vytvořit si vlastní cihlu).