Zvednutí mostu na D5

6.4.2014

Admin

Rudná - Pracovníci z divize Dopravní stavby vzvedli levý dálniční most (ve směru do Prahy) na dálnici D5 na exitu 5 Rudná. Naši pracovníci zvedali dálniční most o třech polích, tvořený prefabrikovanými I nosníky z dodatečně předpínaného betonu. Krajní pole mají rozpětí 18 m a  hmotnost 300 t, střední pole je dlouhé 30m a váží 500 t.

I přesto, že zvedání proběhlo v neděli dopoledne, provoz pod dálničním mostem musel být 2x krátce zastaven. Podmínkou projektanta bylo synchronní zvedání, aby se předešlo k nesymetrickému zatížení pilíře mostu. Synchronní zvedání na pilířích označených P2 a P3 trvalo 15 minut na každém z nich. Samotné zvedání na opěrách proběhlo již bez zastavování dopravy. Most je podepřen sestavou těžkých podpěrných skruží ST-A4 do výrobce PERI. Skruže jsou založeny na stávajících základových patkách mostu a rovnanině ze silničních panelů.

Rekonstrukce mostu bude dokončena v červnu 2014 a následně bude rekonstruován most ve směru na Plzeň. Dokončení celé stavby je plánováno na říjen tohoto roku.