Prodloužená Ruská ulice bude na 1. máje slavnostně otevřena

1.5.2014

Ve čtvrtek 1. května v 10.30 hodin bude za účasti primátora města Ostravy Petra Kajnara slavnostně otevřena první část Prodloužené Ruské ulice v areálu Dolní Vítkovice. Investice statuárního města Ostravy je součástí Integrovaného plánu rozvoje města „Ostrava – Pól rozvoje“. 

Zhotovitel díla: Sdružení HCS Ruská (lídr sdružení HOCHTIEF CZ a. s., členové sdružení Colas CZ, a. s. a Stamont – Pozemní stavitelství, s. r. o.)

Zahájení stavby: 8. 10. 2012

Termín dokončení I. etapy: 1. 5. 2014 (prostavěnost cca 113 mil. Kč bez DPH)

Termín dokončení díla: 30. 11. 2014

Náklady stavby podle smlouvy o dílo: 144,5 mil. Kč bez DPH (174,8 mil. Kč s DPH). Až 85 procent ze způsobilých nákladů akce bude uhrazeno z fondů Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

Projekt vychází z urbanistické studie architekta Josefa Pleskota. Vzniká za součinnosti města, sdružení Dolní oblast Vítkovice a společnosti Vítkovice Machinery Group. Nová páteřní komunikace pro oblast Národní kulturní památky Dolní Vítkovice řeší dopravní a technickou infrastrukturu území přímým prodloužením Ruské ulice pomocí podjezdu v oblasti křížení s ulicí Místeckou. Dříve vnitrozávodní komunikace nyní umožňuje lepší dopravní i pěší přístup k objektům v bývalé industriální lokalitě.

Projekt Prodloužené Ruské bude sloužit dopravní obsluze celé Dolní oblasti. Řešení zohledňuje také budoucí dopravní propojení do oblasti Karoliny, tak i napojení na výhledově budovanou okružní křižovatku Místecká x Vítkovická x Železárenská.

„Otevření první etapy Prodloužené Ruské ulice přináší městu řadu benefitů. Současným i budoucím návštěvníkům otevírá nový, městský veřejný prostor s památkami nevyčíslitelné historické hodnoty. Nejen těm, kteří sem míří za unikáty hutního průmyslu, ale také účastníkům kulturních a společenských akcí, jako jsou například festival Colours of Ostrava. Infrastruktura areálu umožňuje jeho budoucí napojení na oblast Karoliny a centrum města,“ zdůraznil primátor Petr Kajnar.

K 1. květnu 2014 stavbaři kompletně dokončili prodlouženou větev Vítkovické ulice, včetně vjezdu z ulice Místecké kolem Národní kulturní památky Hlubina, chodníků a osvětlení, zdemolovali všechny objekty bránící výstavbě Prodloužené Ruské ulice. Během realizace položili 18 345,8 m2 asfaltových povrchů, 12 339 m2 povrchů z kamenné kostky a 559 m2 kamenné mozaiky. Ostatní plochy byly osazeny zámkovou dlažbou v rozsahu 676 m2. Zbývající úsek komunikace od současné staré vrátnice pod Místeckou ulicí, kolem objektů vysokých pecí, auly Gong až k Malému světu techniky, do místa křížení s již otevřenou větví Vítkovické ulice, bude dokončen v listopadu 2014.

„Jsem rád, že jsme dokončením první etapy projektu Prodloužená Ruská mohli významnou měrou přispět do koncepce Dolní oblasti s cílem přeměnit dříve zanedbávané území a jeho propojení s centrem Ostravy. Do obnovy památek a přidružené infrastruktury jsou v poslední době investovány nemalé prostředky a je rolí nás, dodavatelů, abychom je přetavili do kvalitního výsledku. A to se zde bezesporu podařilo,“ doplnil generální ředitel společnosti HOCHTIEF CZ a. s. Tomáš Bílek.