Precast – assembly

Středisko Prefa - montáže realizuje dodávku a montáž prefabrikovaných konstrukcí, popřípadě montáž konstrukcí dodaných objednavatelem. S podporou vlastní techniky společnosti HOCHTIEF CZ a. s. je schopna realizovat osazování železobetonových patek, sloupů, průvlaků, trámů, střešních vazníků a ztužidel a také prefabrikovaných stěnových a stropních konstrukcí pro malé i větší stavby. Středisko veškeré montáže provádí vlastními zkušenými zaměstnanci, aby plnilo přísné standarty kvality.

zobrazit více fotografií

Zajišťujeme:

  • Předprojektovou přípravu možných řešení dle požadavků objednatele
  • Návrhy technického řešení včetně detailů
  • Prováděcí projektovou dokumentaci včetně statického výpočtu
  • Dodávku a montáž železobetonových prefabrikovaných prvků
  • Spřažené stropní konstrukce, včetně zmonolitnění a podpěrné konstrukce
  • Dokončovací práce po montáži prefabrikvoaných prvků

Kontakty:

Obchodní zástupce: Ing. Roman Hirsch
Telefon: 602 424 480
Email: Roman.Hirsch@hochtief.cz

Vedoucí střediska: Miloslav Kozel
Telefon: 602 424 482
Email: Miloslav.Kozel@hochtief.cz

Technolog-přípravář: Ing. Josef Paukeje
Telefon: 602 696 906
Email: Josef.Paukeje@hochtief.cz