Vítkovice, Infrastruktura Národní kulturní pamatáka

Informace:

Lokalita: Vítkovice
Investor: Dolní oblast Vítkovice
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby
Typ stavby: Dopravní infrastruktura
Doba výstavby: 05/2012 - 03/2014
Popis

Účelem stavby bylo zpřístupnění Národní kulturní památky a památky evropského dědictví „Dolní oblast VÍTKOVICE“ a následné využití potenciálu areálu pro kulturně-společenské aktivity.

Podstata projektu spočívala především v realizaci nových asfaltových komunikací v areálu NKP včetně úpravy přilehlých ploch. Ty byly nově vydlážděny žulovými kostkami nebo zpevněny mlatem. Součástí díla byla i výstavba nových inženýrských sítí, konkrétně vodovodního řadu, kanalizačního řadu (splaškového a dešťového) a vedení veřejného osvětlení. Současně došlo k sanaci stávajícího podzemního kolektoru včetně jeho vystrojení, vybudování nových rozvodů nízkého a vysokého napětí a sprinterových rozvodů. Součástí projektu byla také rekonstrukce a doplnění stávající betonové plochy tzv. „Industriální pergoly“ a zřízení informačních prvků prohlídkové trasy.