Praha, MO Blanka

Informace:

Lokalita: Praha
Investor: Metrostav a.s.
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby
Typ stavby: Dopravní infrastruktura
Doba výstavby: 02/2007 - 08/2014
Popis

Jedná se o jednu ze tří staveb, tvořících severozápadní segment městského okruhu, která navazuje na silniční tunely Strahovský a Mrázovka.

Staveniště se nachází na k.ú. Dejvice a k.ú. Hradčany v obvodu památkové zóny „Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice“, částečně v ochranném pásmu metra a obvodu dráhy.

Stavba tunelového úseku v délce 659,4 m je vedena v městské části Prahy 6 do ulice Milady Horákové, mezi křižovatkami Prašný most a Špejchar. Na západní straně se napojuje na stavbu č. 9515, tj. úsek mezi souborem staveb Strahovského tunelu (od ul. Myslbekova) a Prašným mostem. Na straně východní navazuje na stavbu č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka. Ulice M. Horákové je významná městská komunikace, která slouží automobilovému a tramvajovému provozu. Současně je zde silně frekventovaný přestupní uzel stanice metra Hradčanská, kde je vazba na tramvajové zastávky, regionální a městskou autobusovou přepravu a také na železniční stanici Praha – Dejvice, trať Praha – Kladno – Chomutov. V daném území se nacházejí veškeré podzemní inženýrské sítě vyjma potrubní pošty a kolektoru, takže byly nutné jejich přeložky téměř v celém rozsahu stavby.