Votice, Upgrade of Railway Line Votice - Benešov u Prahy, Votice Tunnel

Informace:

Lokalita: Votice
Investor: SŽDC
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby
Typ stavby: Dopravní infrastruktura
Doba výstavby: 08/2009 - 03/2014
Popis:

Jedná se o 590 m dlouhý hloubený dvoukolejný tunel. Konstrukce je klenbová, uložená na patkách, postavená z vodonepropustného betonu. Tunel je členěn na 10 m bloky s výklenky po 20 m. Výška nadloží 2–8 m. Maximální hloubka stavební jámy je 18 m. Celkový objem výkopových prací 150 000 m3. Modernizací trati bylo dosaženo zvýšení maximální možné průjezdné rychlosti až na 160 km/h.

Během hloubení stavební jámy jsme se museli vypořádat s nepříznivými geotechnickými podmínkami – několikrát došlo ke změně zajištění stavební jámy. Z důvodu nestability zářezu a nebezpečí uvolňování skalních bloků bylo přistoupeno k zajištění nejen kotvami, ale i vysokopevnostními sítěmi a stříkaným betonem v celé délce zářezu. K hloubení stavební jámy byla kromě trhacích prací a běžné techniky použita i skalní fréza.

Originální je konstrukce betonového ostění tunelu, které je ve spodní části rozepřeno o skalní masiv. To umožnilo snížení tloušťky ostění na 500 mm. Konstrukce je navržena z betonu C25/30 XC2, XF1 příp. C30/37 XC2, XF3 (portály) odolného proti průsakům bez nutnosti použití další izolace. K betonáži byla použita oboustranná těžká tunelová forma. Výztuž byla navržena jako samonosná (montované rámy), byla vázána v předstihu.

Odvodnění tunelu je zajištěno systémem vnějších a vnitřních drenáží. V tunelu je dále osazen požární suchovod pro případ havárie.

Odkazy:

2011
Slavnostní otevření tunelové přeložky tratě mezi železničními stanicemi Votice a Olbramovice

Galerie: