Vimperk, Plant Building M1, Complex of Rohde&Schwarz

Informace:

Lokalita:

Vimperk

Investor:

ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o.

Realizace:

HOCHTIEF CZ, divize Pozemní stavby Čechy

Typ stavby:

Průmyslové projekty

Doba výstavby:

10/2015 – 10/2016

Popis:

 

Stavba haly M1 rozšířila stávající elektrotechnickou výrobu, přinesla nová pracovní místa a celý areál díky ní dostal jednotný moderní vzhled. Třípodlažní objekt zahrnuje prostory pro výrobu, montáž a zázemí pro kanceláře.

Hala je navržena jako montovaný, železobetonový, třílodní tyčový skelet s nosnými rámy v příčném směru a s podélnými ztužidly. Objekt je založen na pilotách s hlavicemi s kalichy pro vetknutí sloupů. Mezi sloupy jsou po vnějším obvodě objektu osazeny prefabrikované železobetonové sendvičové dílce plnící funkci základových prahů a parapetních panelů. Svislé nosné konstrukce tvoří vetknuté sloupy železobetonového skeletu, které zároveň zajišťují prostorovou stabilitu objektu. Vodorovná nosná konstrukce stropů je tvořena systémem železobetonových prefabrikovaných vazníků a monolitické železobetonové desky. Vodorovná nosná konstrukce střechy je tvořena systémem železobetonových prefabrikovaných vazníků sedlového tvaru a trapézových plechů.

Soubory: Referenční dvojlist - Průmyslové haly

Galerie: