Upgrade of D1 Highway, Section 03, Hvězdonice - Ostředek

Informace:

Lokalita:

D1, Středočeský kraj

Investor:

ŘSD ČR

Realizace:

HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby

Typ stavby:

Dopravní infrastruktura

Doba výstavby:

04/2015 – 10/2016

Popis:

 

V rámci sdružení tří firem se společnost HOCHTIEF CZ a. s. podílela na druhé etapě celkové modernizace dálnice D1. Po provedení oprav před stavbou a provizorního rozšíření jízdních pásů byly nejdříve realizovány práce ve středním dělicím pásu. Tyto zahrnovaly rekonstrukci kanalizace a kompletní výměnu elektrického vedení.

Po zimní pauze následovala modernizace levého jízdního pásu spočívající v demolici cementobetonových povrchů, úpravy podkladních vrstev a položení nového povrchu. Následná instalace trvalého dopravního značení, nových svodidel a ostatních vodicích záchytných systémů znamenala dokončení prací na levém jízdním pásu.

Poté byla doprava převedena na nově zrekonstruovaný pás a obdobné práce probíhají i na pravém jízdním pásu.