Uherský Brod, Terminal - Stage II

Informace:

Lokalita:

Uherský Brod

Investor:

Město Uherský Brod

Realizace:

HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby

Typ stavby:

Dopravní infrastruktura

Doba výstavby:

07/2014 – 04/2016

Popis:

Účelem stavby bylo vybudování dopravního terminálu a navazujících zpevněných ploch, nástupiště pro vlaky i autobusy, parkovací místa a také prostor s klidovou zónou.

Vzniklo dvanáct nových krytých autobusových stání, nástupiště, parkoviště pro 74 vozidel, obslužné komunikace, chodníky pro pěší, odstavné stání autobusů, veřejný prostor s fontánou a pylonem s hodinami. Byla rekonstruována přilehlá komunikace s rozšířením o odbočovací pruh a vybavení křižovatky světelnou signalizací. Součástí stavby bylo i osazení prostor městským mobiliářem, přístřešek pro kola, sadové úpravy, výsadba stromů a keřů.

 Aby byl umožněn vznik tohoto prostoru, musely být provedeny demolice starých skladových objektů a železniční rampy, provedeny přeložky inženýrských sítí a vybudována nová železniční rampa s úpravou železniční vlečky.

Odkazy:

2016
Uherský Brod otevřel nový dopravní terminál

2017
Získali jsme ocenění Stavba roku Zlínského kraje

Galerie: