Stráž pod Ralskem, Site Remediation after Underground Uranium Mining

Informace:

Lokalita:

Stráž pod Ralskem

Investor:

DIAMO, s.p.

Realizace:

HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby

Typ stavby:

Ekologické a vodohospodářské projekty

Doba výstavby:

07/2014 – 02/2016

Popis:

 

Cílem projektu probíhajícího na ploše téměř 33 ha bylo odstranění pozemních objektů (haly, sklady, administrativní a výrobní budovy), vodohospodářských objektů (jímky, ČOV a sedimentační nádrže), dopravních objektů a technických zařízení v areálu Centrální dekontaminační stanice. Objekty byly znečištěny zejména radionuklidy, dále těžkými kovy, a ropnými látkami.

Součástí veřejné zakázky bylo též odtěžení a likvidace kontaminované zeminy, azbestů včetně separace a likvidace odpadů, monitoringu a postsanačního monitoringu, který je naplánován na období tří let po dokončení sanačních prací.

Součástí sanačních prací bylo i zbourání těžní věže, která byla dominantou celého objektu. Podle původních plánů měla byt ponechána na svém místě a měla sloužit jako památník hornictví. Věž ale byla ve velmi špatném technickém stavu a navíc zamořena radiací. A pravě nebezpečí radiace představovalo na tomto projektu velké riziko. Takto velký kontaminovaný komplex se v České republice doposud nelikvidoval.

Po té, co naši pracovnici dokončili sanační práce v areálu Hamr I, zůstal jedinou památkou na těžbu malý pomníček v místě těžní věže.

Soubory: Referenční dvojlist - Ekologické stavby

Galerie: