Rudná u Prahy, D5 Highway, Reconstruction of Rudná Bridge

Informace:

Lokalita: Rudná u Prahy
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby
Typ stavby: Dopravní infrastruktura
Doba výstavby: 07/2013 - 05/2015
Popis:

Hlavním předmětem stavby byla oprava dálničního mostu D5-008 na dálnici D5, Exit 5 Rudná.

Jednalo se o 2 souběžné mosty o 3 prostých polích (rozpětí 18+30+18m) - pro každý směr dálnice konstrukce tvořena 30 předpjatými prefabrikovanými nosníky I‑73.

Spodní stavba mostu byla nahrazena novou, proto byla všechna mostní pole (hmotnosti 350t a 600t) zvednuta pomocí hydraulických lisů na podpěrné konstrukci. Po spuštění NK na repasovaná ocelolitinová ložiska byly osanované nosníky spřaženy novou deskou mostovky, byly provedeny nové izolace, nové mostní vybavení, nové vozovkové souvrství a přechodové oblasti.

Odkazy: 2014

Zvednutí mostu na D5

Galerie: