Prague, Utility Tunnel Hlávkův most

Informace:

Lokalita:

Praha

Investor:

Magistrát hl. města Prahy

Realizace:

HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby ve sdružení se Subterra a.s.

Typ stavby:

Dopravní infrastruktura

Doba výstavby:

09/2016–12/2018

Popis:

 

Výstavba Kolektoru Hlávkův most, která byla zahájena 15. září 2016, umožní rekonstrukci samotného Hlávkova mostu, který se dlouhodobě nachází ve špatném stavu. Opravě doposud bránily inženýrské sítě, neboť byly vedeny mostní konstrukcí. Díky kolektoru se však přesouvají pod Vltavu, do hloubky až 38 metrů.

Přestože stavba kolektoru nebyla veřejnosti příliš na očích, jednalo se vedle Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod bezesporu o jeden z největších projektů realizovaných v Praze. Za pomoci tzv. „Nové rakouské tunelovací metody“ bylo vyraženo celkem 414 m nové trasy s plochou výrubu 23,2 m² a v případě technické komory s plochou výrubu 73,3 m². V jednu chvíli přitom probíhala ražba až ze tří čeleb současně. Na ostrově Štvanice byla kromě toho vybudována i 100 m dlouhá hloubená větev a pro přístup do kolektoru vyhloubeny čtyři šachty o celkové hloubce 131 m – po jedné na obou březích Vltavy a dvě přímo na Štvanici.

Díky kolektoru Hlávkův most došlo rovněž k propojení stávajících kolektorů NLS (těšnovské Nábřeží Ludvíka Svobody) a SPHM (holešovické Severní předmostí Hlávkova mostu). Protože se pod Vltavou nacházejí hned tři geologická souvrství (letenské, vinické a záhořanské), vyžadovala realizace kolektoru neustálý geotechnický monitoring. Týmy tunelářů se musely vypořádat s přítoky vody s vydatností 5-15 l/s.

I přes nepříznivé podmínky jsme využili technologií a postupů, které při výstavbě pražských kolektorů zaznamenaly premiéru. Patřilo mezi ně například zhotovení definitivního železobetonového ostění trasy a technických komor pomocí posuvné ocelové formy nebo kontinuální betonáž tří šachet, která je oproti klasické metodě výrazně rychlejší. Spočívala v tažení zavěšené plošiny s bedněním od spodu šachty nahoru za pomoci hydraulických pístů a táhel.

Zhruba od poloviny roku 2018 byly v kolektoru instalovány ocelové konstrukce pro uložení inženýrských sítí a technologie potřebné pro jeho provoz: kolejová trať s lehkým montážním vozíkem, osvětlení, provozní telefon, šplhavý výtah, požární snímače atd. Vzhledem k tomu, že kolektor prochází pod korytem Vltavy, nesmí chybět ani protipovodňová opatření. Důležitou součástí jeho výbavy je tak systém čerpání se dvěma výkonnými čerpadly a systém ventilace vzduchu, který zajišťuje dvojice masivních ventilátorů.

Spolu s dalšími kolektory je nyní i ten pod Hlávkovým mostem řízen a monitorován z centrálního dispečinku Kolektorů Praha, který se nachází na Senovážném náměstí. Stav čerpadel, ventilátorů, otevírání dveří, osvětlení, aktuální teplotu, vlhkost, koncentraci plynů, pohyb osob a další důležité faktory snímá podle posledních informací v kolektorové síti více než 16 000 různých čidel.

Odkazy:

2016
Postavíme kolektor pod Vltavou

2017
Na stavbě kolektoru u Hlávkova mostu byla dnes slavnostně osazena soška
Na kolektoru Hlávkův most se začalo betonovat

2018
Betonáže v kolektoru Hlávkův most míří do finále
Unikátní postup betonáže šachty na Kolektoru Hlávkův most
Předali jsme Kolektor Hlávkův most

Galerie:

Z průběhu výstavby: