Prague, Smíchov Gate

Informace:

Lokalita: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Klient: Smíchov Gate s.r.o. (BNP Paribas Real Estate)
Správce: HOCHTIEF CZ a. s., divize Správa majetku
Typ stavby: Administrativní objekty
Termín poskytování služeb: 9/2011 - trvá
Rozsah služeb:
 • Technické služby
 • Provozní údržba, servis a opravy zařízení
 • Požární ochrana, prověřování funkčnosti zařízení a koordinace s požární hlídkou
 • Pravidelné kontroly zařízení, nástrojů a instalací
 • Služby soft FM
  • Úklid interních ploch
  • Služba Nábytek
  • Interní přesun materiálu a stěhování
 • Ostraha a recepce včetně telefonických, poštovních a kurýrních služeb
 • Pohotovostní služba & helpdesk
 • Údržba pozemků včetně zimní údržby
 • Provozování parkoviště
 • Energetický management včetně provozování zdrojů tepla
 • Údržba květin
 • Environmental management
 • Office management (AV technika, AV konference a jiné služby)
 • Catering
 • Space management