Prague, Refurbishment of Skalka Metro Station on Metro Line A

Lokalita:

Praha

Investor:

Dopravní podnik hl. m. Prahy

Realizace:

HOCHTIEF CZ a. s., divize Dopravní stavby

Typ stavby:

Dopravní infrastruktura

Doba výstavby:

05/2017–02/2018

Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky bylo provedení stavby „Modernizace stanice metra Skalka“ a provedení stavby „Modernizace pohyblivých schodů typu Transporta ve stanici Skalka: 171,172“ a to včetně všech pomocných a přidružených činností (např. zajištění atestů, zkoušek, revizních zpráv a dalších specifikovaných dokladů, apod.).

Součástí veřejné zakázky bylo i zpracování realizačních dokumentací pro provedení stavby a dokumentací skutečného provedení stavby, a to pro každou stavbu zvlášť.

Součástí veřejné zakázky bylo dále zajištění dodávky náhradních dílů pro pohyblivé schody ev. č. 171, 172 ve stanici Skalka, jejichž zhotovení, výměnu, resp. instalaci jsme provedli.

Odkazy:

2017
Stanice metra Skalka dostává nový kabát

2018
Ve stanici Skalka se rozjely nové eskalátory
Stanice metra Skalka už je v novém​

Z průběhu výstavby: