Prague, Reconstruction of Straka’s Academy

Informace:

Lokalita:

Praha

Investor:

Česká republika - Úřad vlády České republiky

Realizace:

HOCHTIEF CZ, divize Pozemní stavby Čechy (ve sdružení s Geosan)

Typ stavby:

Občanské a administrativní projekty

Doba výstavby:

9/2017 - 2020

Popis:

Práce v budově úřadu vlády ČR zahrnují revitalizaci rekonstrukcí, které proběhly v závěru 20. století. Spadá do toho restaurování kamenných materiálů, oprava omítkových ploch včetně štukových prvků s původně probarvenými omítkami. Budova se dočká opravy všech fasád a revize střech spojených s jejich opravou. Nový kabát dostanou také oplocení a ohradní zdi. Repase (opravy a náhrady) se dočkají i otvorové výplně, okna a dveře včetně mříží, klempířské prvky a fasádní doplňky. Pro zajímavost – bude repasováno nebo nahrazeno replikami cca 700 oken. Projekt probíhá za plného provozu a celkově má plánováno devět etap.