Prague, Multi-Purpose Building Prosek Point

Informace:

Lokalita: Praha
Investor: Prosek Point s.r.o.
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s., divize Praha o. z.
Typ stavby: Novostavba
Doba výstavby: 05/2007–05/2009
Hlavní ukazatele: Zastavěná plocha: 5 942 m²
Obestavěný prostor: 170 800 m³
Popis:

Projekt s názvem Prosek Point Office Center zahrnuje tři budovy s pronajímatelnou plochou cca 25 300 m². Jeho generálním dodavatelem se stala akciová společnost HOCHTIEF CZ. Projekt realizovala divize Praha.

Nový areál vyrostl na křižovatce ulic Prosecká a Vysočanská. Svým pojetím se vyrovnal se starou zástavbou i s okolními panelovými domy. Tvoří ho tři devítipodlažní polyfunkční objekty. Všechny jsou konstrukčně i objemově shodné – liší se pouze úhlem naklonění čelní fasády a její barevností v odstínech šedé. Každý objekt má dvě podzemní podlaží, která slouží jako parkoviště. Přístup je pochopitelně řešený i jako bezbariérový.

Prostranství mezi budovami vyplnily tzv. piazetty, pobytové prostory se vstupy do jednotlivých objektů. V okolí Prosek Point Office Center jsou zahrady, které znamenají přirozené pokračováním okolní zeleně. Pocit vzdušnosti podpořily také fasády s nepravidelně dělenými pásovými okny. Pevný prostor mezi nimi vyplnily obklady na bázi sklocementových desek.

Galerie: