Prague, BB Centrum, Building Alpha

Informace:

Lokalita: Praha 4, Michle
Investor: BBC Building ALPHA a.s.
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 8
Typ stavby: Administrativní budova
Doba výstavby: 07/2002–11/2003
Hlavní ukazatele: Obestavěný prostor: 86 100 m3
Parkovací stání: 205
Popis:

V rámci tzv. BB Centra v Praze 4 vznikl první objekt budova Alpha, která je jedním ze tří nových staveb (dále budovy Beta a Gamma) mezi Brumlovkou a dálnicí A1. Konstrukčně je budova navržena jako klasický železobetonový skelet s opláštěním hliníkovými konstrukcemi.

Stavba je koncipována jako administrativní budova se čtyřmi podzemními a osmi nadzemními podlažími. Poslední podlaží slouží zčásti i jako technické zázemí objektu a současně tu je situována terasa a zelená pochozí střecha. Uprostřed budovy je projektováno zastřešené atrium. V suterénu jsou umístěny podzemní garáže a částečně také technologické prostory. V centrální části půdorysu budou umístěny strojovna VZT a strojovna chlazení. Šikmé vjezdové a výjezdové rampy s parkovacími místy centrální část půdorysu objíždějí. V severní části se počítá s vertikálním komunikačním jádrem s trojicí výtahů a severním schodištěm. V jižní části půdorysu je situováno únikové neprůběžné schodiště a nákladní výtah.

Vchod do vstupní haly je z Vyskočilovy ulice. Za recepcí a jádrem výtahů navazuje atrium, jdoucí přes všechna podlaží až po střechu. Atrium ostatně tvoří dominantní architektonický prvek v dispozici objektu se záměrem vytvoření klidového a relaxačního centra. Vedle vstupní haly v přízemí navazuje jídelna s gastroprovozem a nezbytným zázemím. Krajní části severní fasády jsou počítány pro pronajímatelné obchodní prostory, vybavené pouze hrubými stavebními úpravami a základním hygienickým zázemím. V dalších nadzemních patrech jsou umístěny kancelářské plochy, u nichž bude provedeno pouze členění prostoru kolem hygienického a komunikačního jádra. Kancelářské plochy jsou od atria odděleny SDK příčkou. Prostory kanceláří lze v budoucnu na základě požadavků řešit jako halové kanceláře nebo realizovat příčkové rozdělení na malé, samostatné místnosti.

Galerie: