Ostrava, Municipal Police Station

Informace:

Lokalita: Ostrava – Moravská Ostrava
Investor: Statutární město Ostrava
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava
Typ stavby: Občanské a administrativní projekty
Doba výstavby: 04/2012 – 5/2014
Popis

Novostavba slouží jako služebna Městské policie. Jedná se o železobetonový třípodlažní skelet založený na železobetonovém roštu v modulu 3 x 6m v podélném směru a 6m + 3m + 6m v příčném směru. Obvodový plášť tvoří výplňové zdivo Ytong s kontaktním zateplovacím systémem, plastovými a hliníkovými výplněmi, střecha plochá. Nástavba je umístěna nad stávající garáží hasičské záchranné stanice. Nástavba je řešena jako ocelová konstrukce 36m x 18m s výplní zdiva Ytong, kontaktním zateplovacím systémem a plochou střechou a nachází se v ní prostory hygienického zázemí, mužské a ženské a tělocvična s hledištěm. Součástí výstavby je venkovní sportovní plocha 20m x 40m, zpevněné plochy, sadové úpravy a oplocení, kanalizační, vodovodní přípojka, venkovní osvětlení.