Olomouc, Palacký University in Olomouc, Faculty of Natural Sciences

Informace:

Lokalita: Olomouc
Investor: Univerzita Palackého v Olomouci
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s., divize Morava, TCHAS
Typ stavby: Novostavba
Doba výstavby: 09/2006 - 06/2008
Popis:

Nová fakulta stojí v centru města v lokalitě zvané Envelopa. Šestipodlažní budova přírodovědecké fakulty dostala podobu protáhlého kříže, přitom hlavní část pozemku zůstala nezastavěná a slouží jako park. V místě křížení je uvnitř budovy centrální atrium s kruhovým světlíkem, které má pro své uživatele významnou komunikační funkci.

Za vstupem do budovy je umístěn informační pult objektu, studijní oddělení, blok seminárních místností, bufet a technické zázemí. V přízemí budovy se nacházejí zejména větší výukové prostory s prosklenými fasádami, které tak poskytují příjemný pohled do parku. V prvním a druhém patře jsou společné výukové prostory. V dalších třech patrech je prostor věnován vždy jednomu studijnímu oboru: chemii, fyzice a matematice. V prostorách určených chemickým laboratořím je pamatováno na bezpečnostní sprchy, pro případ potřísnění nebezpečnou látkou. Poslední podlaží je navrženo jako ustupující, aby objekt působil celkově nižším dojmem. Nachází se na něm děkanát fakulty, kabinet výuky jazyků, informační centrum a kafetérie, ze které je možné vyjít na terasu.

Na jihovýchodní, více prosluněnou, stranu objektu, jsou umístěny sály s větší hloubkou, např. laboratoře, zasedací místnosti nebo počítačové učebny. Naopak na severozápadní straně narazíte na místnosti s malou hloubkou, např. kabinety pedagogů.

Objekt Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci se od podobných budov liší tím, že se tu uživatelé nepohybují v koridorech, ale spíše ve společných halových chodbách, kde jsou podél stěn skříňky studentů a malá respiria.

Vzhledem k tomu, že je v budově umístěna řada strojů a přístrojů, byla navržena kročejová izolace podlah, aby se dále nepřenášely vibrace a hluk.

Galerie: