Brno, Reconstruction of Part of Heritage-Listed Building Špilberk

Informace:

Lokalita:                                         

NKP Špilberk, k. ú. Město Brno

Investor:

Statutární město Brno / Sdružení Archatt - Tocháček

Realizace:

HOCHTIEF CZ

Typ stavby:

Rekonstrukce NKP ŠPILBERK

Doba výstavby:

8/2017–2019

Popis:   

Předmětem díla je rekonstrukce části NKP Špilberk, SO 05 Severní přístavek. Jedná se o rekonstrukci  stávajících dvou objektů označených jako „A“ a „C“ a novostavbu „B“.  Dále bude v rámci stavebních prací proveden nový areálový rozvod pitné a požární vody, STL přípojka plynu, vnitroareálový rozvod NN a slaboproudu a nová kanalizace.

V současné době slouží Severní přístavek jako technické zázemí a skladovací prostory hradu.

Stávající objekt A bude po rekonstrukci využíván jako pokladna a prezentační místnost a rovněž jako sociální zázemí návštěvníků hradu.

Novostavba, označená jako objekt B, bude těsně přiléhat k objektu A. Zde budou kromě prezentační místnosti s možností občerstvení rovněž dvě restaurátorské dílny kovů a dřeva.

Objekt C bude po rekonstrukci sloužit jako skladovací a budou v něm umístěny v  samostatné místnosti dva kondenzační kotle pro vytápění obj. A a C.