Brno, Reconstruction of Operating Theatres at Teaching Hospital in Brno

Informace:

Lokalita:

Brno

Investor:

Fakultní nemocnice Brno

Realizace:

Společnost Brno, rekonstrukce KPRCH (horizontální sdružení)

HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby Morava (50%, TCL)

STAEG Development, spol. s r.o. (50%)

Typ stavby:

Občanské a administrativní projekty

Doba výstavby:

06/2016 – 11/2016

Popis:

Stavba spočívá v rekonstrukci dvou operačních sálů včetně zázemí a přístavbě lůžkové jednotky čítající 7 pokojů o celkové kapacitě 16 lůžek v části 1NP budovy CH pro potřeby Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie.

Lůžkové oddělení bude dále tvořit místnost sesterny, převazovny, skladů, čajové kuchyňky pro pacienty, čistící místnosti a dalšího potřebného zázemí. Jednotlivé lůžkové pokoje, které budou mít vlastní sociální zázemí, budou vybaveny elektricky polohovatelnými lůžky, jídelními stoly, sedacím nábytkem a dalším standardním vybavením. Na stěnách lůžkových pokojů budou instalovány nástěnné zdrojové a osvětlovací rampy (vývody elektrických zásuvek, zásuvek datových sítí a medicinálních plynů). Lůžkový pokoj v návaznosti na místnost sesterny (vizuálně propojen pomocí pozorovacího okna), bude sloužit jako pokoj pooperační.

V prostoru operačních sálů, jež budou vybaveny standardním nemocničním mobiliářem a přístrojovou technikou, bude instalován stropní anesteziologický a stropní chirurgický sklopný stativ. Nad operačními stoly budou instalována stropní operační svítidla, která budou napájena ze zdroje nepřetržitého napájení „UPS“.

V návaznosti na operační sály bude zhotoven sklad přístrojů a sklad sterilního materiálu. Špinavý materiál bude z prostoru operačního sálu vyvážen přes samostatnou místnost dekontaminace. V prostoru menšího operačního sálu, který bude vybaven obdobně jakou sál operační větší, budou prováděny závažnější převazy pacientů. Zbylé místnosti pracoviště operačních sálů budou vybaveny dle běžných standardů.