Třebůvka, Hrázování

Informace:

Lokalita: Moravičany, Loštice
Investor: Povodí Moravy, s.p.
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby
Typ stavby: Ekologické a vodohospodářské projekty
Doba výstavby: 09/2010 - 12/2012
Popis

Cílem projektu byla výstavba protipovodňových opatření obcí Moravičany a Loštice, která je chrání před stoletou vodou. Během realizace bylo rozšířeno koryto řeky Třebůvky, místy až o 50 m, čímž došlo ke vzniku nezpevněné bermy umožňující pozdější meandrování řeky. V toku byly vytvořeny kamenné rozrážeče, které mají tok zpomalovat a usměrňovat. V průběhu rozšíření bylo vykopáno cca 60 000 m3 zeminy, ze které byly vytvořeny protipovodňové sypané hráze v délce 2 km. Další část protipovodňových hrází byla vytvořena z mobilního hrazení a železobetonové stěny. Součástí stavby je také rekonstrukce jezu, nadjezí a balvanitého skluzu. V obci Moravičany jsou vytvořeny dva hradící objekty "Rozdělovací" a "Omezovací", které odklánějí v době povodní vodní tok mimo obec do slepého ramene. Pro odčerpání srážkových vod a nátoků do Třebůvky v obci Moravičany byly dodány 4 mobilní naftová čerpadla o celkovém výkonu 1500 l/s.