Chuchle, Protipovodňová opatření

Informace:

Lokalita: Praha
Investor: Zakládání Group a.p.
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby
Typ stavby: Ekologické a vodohospodářské projekty
Doba výstavby: 12/2011 - 03/2014
Popis

Projekt PPO Chuchle byl složen ze stavebních objektů, které mají ochránit městskou část Velká Chuchle v úseku ulic Dostihová – Zbraslavská. Protipovodňová opatření byla navržena na úroveň ochrany h Q 2002 – (194,85 mnm).

Stavební objekty

SO 203 c - výstavba železobetonové protipovodňové stěny z betonu C 30/37 XC4 XD 3 XF 4 v délce 450 metrů výšky 1,8 -1,6 m na ulici Strakonická, která zároveň slouží jako středové svodidlo komunikace. Protipovodňová stěna je založena na jílocementové podzemní stěně, která utěsňuje stávající násyp komunikace Strakonická .

SO 204 b - výstavba železobetonové protipovodňové zdi v délce 50m výšky 3,8-4,3m.

SO 205 a 206 - výstavba protipovodňové sypané hráze se středovým těsněním jílocementovou stěnou tl. 400 mm v délce 600 m v ulici Mezichuchelská, objem hráze cca 7500 m3.

SO 101,102,103 - výstavba železobetonové stěny v délce 250 m jako ochrana objektů závodiště. Plánovaná ochrana byla navržena na Q 20.

SO 208 c - výstavba železobetonové protipovodňové stěny v délce 298 m výšky 0,9-1,2 m na ulici Strakonická. Protipovodňová stěna je založena na jílocementové podzemní stěně tl. 400 mm, která utěsňuje stávající násyp komunikace Strakonická. Výstavba probíhala vždy dle požadavku objednatele s ohledem na možnost provádět podzemní jílocementové stěny.