Ostrava, Lékařská fakulta UO

Lékařská fakulta OU v Ostravě a Centrum interdisciplinárních medicínských technologií Ostrava

Informace:

Lokalita: Ostrava
Investor: Ostravská univerzita v Ostravě
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s. + VOKD, a.s.
Typ stavby: Občanské a administrativní projekty
Doba výstavby: 06/2012 - 09/2014
Popis

Cílem projektu je modernizace objektu Ostravské univerzity, který se nachází v areálu bývalé krajské nemocnice v Ostravě Zábřehu. Od svého vybudování na počátku 20. století byl objekt několikrát přestavován a rozšiřován, až se rozrostl do dnešní nesourodé podoby jedno až třípodlažní stavby s různými úrovněmi jednotlivých podlaží. Základní koncepcí řešení a záměrem navržené konstrukce stávajícího objektu je vytvoření plnohodnotné vysokoškolské budovy a vybudování komplexní výukové a výzkumné základny Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Výstavbou přístavby a nástavby dochází ke sjednocení výškové úrovně celého objektu a dvůr byl jako hlavní nástupní prostor. Povrchy doplněných hmot jsou v černém odstínu, který v kombinaci s bílými fasádami původních křídel vytváří exkluzivní výraz odpovídající významu budovy. Objekt je rozdělen na tři části, přičemž každá část je řešena jako samostatný objekt.

Objekt A: Objekt lékařské fakulty - bude umístěn v severním a východním křídle a nástavbě východního křídla .

Objekt B: Objekt IMTO - se bude nacházet v západním křídle s novou přístavbou.

Objekt C: Velkokapacitní posluchárna - bude umístěna v severozápadním křídle a v nástavbě tohoto křídla.