Výkon akciové společnosti HOCHTIEF CZ vzrostl za loňský rok o 17%

6.6.2014

Michal Talian

Akciová společnost HOCHTIEF CZ letos s předstihem vydala auditovanou účetní závěrku společnosti sestavenou podle českých účetních standardů ke dni 31. prosince 2013.

Z auditovaných výsledků je patrné, že společnost splnila plánovaný obrat i zisk. V roce 2013 společnost dosáhla výkonu ve výši 4,809 miliard korun, ve srovnání s rokem 2012 se tedy jedná o 17% nárůst.

V situaci, kdy oba hlavní segmenty stavebnictví, pozemní i dopravní stavitelství, charakterizuje díky nízkému objemu zakázek vysoká konkurence, která stlačuje ziskové marže na minimum, se společnosti podařilo dosáhnout nezdaněného zisku ve výši 40 mil. Kč. Za zmínku stojí i hodnota vlastního kapitálu, který je k 31. 12. 2013 na úrovni 1,004 miliardy korun. Peníze a peněžní ekvivalenty se navýšily o 109 % na 435 milionů korun.

Dořešení nedokončené výroby u rozpracovaných stavebních projektů, zejména u stavby Metro – Prodloužení trasy V. A. Dejvická – Motol v hodnotě 372 milionů korun a tunelu Blanka v hodnotě 74 milionů korun, dává šanci na další významné posílení likvidity společnosti. Zásoba práce ve výši 5, 624 miliard korun indikuje povzbudivou zajištěnost pro nadcházející období. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců společnosti v roce 2013 byl 1075 zaměstnanců.