Vyjádření k návrhu na zahájení insolvenčního řízení

10.3.2009

Admin

Vyjádření akciové společnosti HOCHTIEF CZ ve věci podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení ze strany společnosti Mramor Slivenec a.s.

Společnost HOCHTIEF CZ a.s. vede se společností Mramor Slivenec a. s. spor ve věci odstranění vad a nedodělků a zaplacení smluvních pokut za prodlení s provedením sjednaných prací na stavbě „Administrativní budova Kavčí hory v Praze 4“. 
Neodůvodněné a nepodložené kroky společnosti Mramor Slivenec a.s. proto považujeme pouze za nátlakovou aktivitu s cílem vyhnout se řádnému splnění smluvních povinností, které společnosti Mramor Slivenec a.s. jako subdodavateli společnosti HOCHTIEF CZ a.s. vznikly. 
Nejen vzhledem k výše uvedeným skutečnostem proto nyní připravujeme adekvátní právní kroky proti tomuto subdodavateli.