Tunel mezi Vypichem a stanicí Motol je proražen

3.4.2012

Admin

PRAHA - V úterý 3. dubna 2012 společnost HOCHTIEF CZ a. s. splnila jeden z velmi důležitých milníku výstavby trasy pražského Metra V.A. Proražením dvojkolejného tunelu se završil rok hrubých tunelovacích prací mezi budoucí stanicí Motol a Vypichem.  

  • Ražby z Vypichu (255 m) zahájeny 07.08.2010 a ukončeny 08.12.2010
  • Ražby tunelu obratových kolejí (217 m) 22.12.2010 – 30.05.2011
  • Ražby z Motola (480 m) zahájeny 20.06.2011 a ukončeny prorážkou 03.04.2012

Dokončený úsek se od ostatních traťových tunelů podstatně liší. Spolu s montážní komorou se jedná o nejdelší, 735 m dlouhý dvoukolejný tunel ražený klasickou, tzv. Novou rakouskou tunelovací metodou NRTM. Tato metoda je odlišná od TBM technologie jednokolejných traťových tunelů, použité na ostatních částech prodloužení Metra V.A. Jiný dvojkolejný tunel o obdobné délce či průřezu se na celé trase nenachází. Metoda ražeb NRTM spočívá v nasazení řady různých jistících prostředků provázených zabudováním primerního ostění ze stříkaného betonu. Množství, druh a postup nasazení jistících prostředků jsou závislé od geologického prostředí a jeho chování, sledovaného trvale geomonitoringem – metoda observační. Příčný profil, neboli plocha výrubu, je zhruba 87 m2, minimální poloměr trasového oblouku dvoukolejného tunelu je R = 630 m, minimální poloměr tunelu obratových kolejí je R =  800 m. Rychlost ražeb byla přibližně 2,5 m za den. Na Vypichu tunel ústí do montážní šachty razících štítů TBM. V Motole bude na tunel navazovat stejnojmenná stanice Metra. Za motolskou stanicí pracovníci společnosti HOCHTIEF CZ spolu s HOCHTIEF Solutions AG razí a betonují tunel pro obratové koleje v délce 406 m. Tento tunel měl být původně rovněž celý ražen metodou NRTM, avšak z důvodu velice nízkého a nedostatečně soudržného nadloží byl rozdělen na 189 m dlouhou hloubenou část a 217 m dlouhou část raženou metodou NRTM.

Stavební objekt:       SO 08-23/01
Investor:                     Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.
Dodavatel:                HOCHTIEF CZ a. s.
Doba výstavby:       12 měsíců