Stanice metra Střížkov

15.5.2008

Admin

Dokončili jsme jednu ze tří nových stanic metra, které o 4,6 kilometru prodloužily trasu C až do Letňan. Na pražském Střížkově se stala výraznou dominantou zdejší lokality.

Hloubená stanice s bočními nástupišti navazuje ve směru do centra raženou částí dlouhou 1550 metrů na již provozovaný úsek IV.C1 na stanici Ládví. Směrem od centra pokračuje hloubeným, cca 1000 metrů dlouhým, tunelem na nově vybudovanou stanici Prosek. Poslední stanicí nového úseku je pak stanice Letňany.

Dominantou stanice Střížkov je ocelová konstrukce, která vytváří půdorysnou plochu o rozměru cca 160 m x 45 m a v maximálním nadvýšení vystupuje až dvacet metrů nad terén. Konstrukci tvoří dva hlavní oblouky, doplněné o složitý systém táhel, příčných nosníků a paždíků, umožňujících zasklení střešní konstrukce. Samotná montáž byla jednou z nejsložitějších operací v průběhu celé výstavby. Stavebníci ji prováděli rovnoměrně z obou stran proti sobě, z dílů o hmotnosti až 35 tun. Vzhledem k tomu, že jednotlivé propojené segmenty nebyly samonosné, musel být celý systém podpírán lešením. To sice znesnadňovalo probíhající práce na betonových konstrukcích stanice, ale bylo to jediné možné řešení. Závěrečnou částí montáže hlavního oblouku bylo vsazení posledních vrcholových dílů. Jejich instalace musela být přesně sladěna s teplotou okolního vzduchu, aby do oblouků nebylo vneseno nežádoucí napětí. Poslední, technologicky složitou etapou, pak byla předepínací fáze. Šlo o velmi důležitou část montáže, kdy muselo být dosaženo maximální přesnosti napnutí táhel. Celá konstrukce se totiž ve svém vrcholu rozdílem teplot pohybuje - ve svislém směru jde až o 20 centimetrů. Využití uvedené konstrukce umožňuje odhmotnění interiéru stanice – kromě obvodu nejsou na Střížkově žádné sloupy ani jiné podpůrné konstrukce.

Podle požadavku architekta, aby stanice působila co nejvíce subtilním dojmem, je také fasáda stanice výrazně prosklená. Její konstrukci tvoří sloupy a paždíky z nerezové oceli. Samotné skleněné dílce jsou uchyceny pomocí bodových úchytů – tzv. Spiderů (tvarem podobajícím se pavoukům). Plocha fasády je oddělena od střešní konstrukce zhruba metr vysokou sítí, aby se tu v horkých letních měsících mohl obměňovat vzduch – jinak by docházelo k přehřátí interiéru stanice. V zimě bude vzhledem k absenci vytápění v interiéru poměrně chladno. Teplota bude jen částečně kompenzována teplým vzduchem z tunelů metra.

Zajímavou částí stanice je také atrium, které umožňuje přístup pomocí schodišť nebo výtahu z venkovního terénu až na nástupiště. Hlavní schodiště jsou dále doplněna lávkami, které jsou ve dvou úrovních. Umožňují přechod z jedné koleje na druhou, případně průchod stanicí. Cestujícím se tak otevírá prostor celé stanice. Zvědavci mohou sledovat projíždějící soupravy.