Prorážka druhého tunelu na 514

3.5.2008

Admin

K prorážce druhého tunelu na trase vnějšího silničního okruhu kolem Prahy v úseku Lahovice – Slivenec došlo v sobotu 3. května. Je to podobně slavnostní okamžik, jako je „glajcha“ u pozemních staveb.

Jde o propojení tunelu mezi oběma portály v jeho horní části, tzv. kalotě. Úplné dokončení ražeb, tj. především vyražení celých profilů obou tunelových rour vč. tzv. jádra, očekává HOCHTIEF do konce května letošního roku.

Celková doba provádění ražeb tak bude dlouhá 18 měsíců. Za tuto dobu se vytěží celkem 310 000 m³ rubaniny a k jejímu rozpojení se užije celkem 200 000 kg trhavin. Tím skončí první etapa výstavby tunelu, která je velmi náročná.

Ve druhé etapě se ve vyraženém tunelu zhotoví železobetonové ostění, které trvale zajistí stabilitu tunelu a jeho vodotěsnost. V závěrečné etapě výstavby se v tunelu namontuje technologické a bezpečnostní vybavení, větrání, světlení a dopravní značení.

Při realizaci druhého tunelu došlo ke zpomalení prací vzhledem ke změně technologie ražby – stavbaři v místě zastihli složitější geologické poměry, které původně nepředpokládali. Ve větší míře a rozsahu, než bylo původně plánováno, také omezili práci v nočních hodinách, aby zmírnili negativní vliv výstavby na obyvatele v okolní zástavbě.

Část vnějšího pražského silničního okruhu mezi Slivencem a Lahovicemi realizuje Sdružení stavebních společností STRABAG a.s. (34 % ve sdružení), HOCHTIEF Construction AG (33 % ve sdružení) a Max Bögl a Josef Krýsl, kom. spol. (33 % ve sdružení). Investorem projektu je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Uvedená část bude jedním z úseků jihozápadní části okruhu Prahy mezi D1 a D5.

V systému značení staveb Pražského okruhu má název „Stavba č. 514 Lahovice Slivenec“ a je prvním z úseků chystaného propojení dálnic D1 (ve směru na Brno) a D5 (ve směru na Plzeň). Celé propojení dále tvoří připravované stavby č. 512 „Dálnice D1 – Vestec“, stavba č. 513 „Vestec – Lahovice“ a již provozovaný úsek, stavba č. 515 mezi Slivencem a Třebonicemi.

Stavba tunelů mezi Lochkovem a Radotínem byla zahájena v červnu roku 2006 a jejich dokončení je plánováno na závěr roku 2008. Po ní bude následovat instalace technologie, která by měla trvat do října roku 2009. Samotná ražba tunelu Marie, který je pojmenován podle své patronky Ing. Marie Nádvorníková z Ředitelství silnic a dálnic ČR, byla zahájena 4. prosince 2006.