Pacientům chebské nemocnice bude sloužit zmodernizovaný hlavní pavilon

6.9.2012

Admin

CHEB - Nově zrekonstruované prostory s moderními pokoji pro pacienty nabízí obyvatelům Chebska i celého regionu zmodernizovaná pravá část pavilonu B chebské nemocnice.  Slavnostní otevření pavilonu se konalo 6. září 2012.

Karlovarský kraj přistoupil k rekonstrukci budovy, protože objekt vystavěný v roce 1910 byl z hlediska technického vybavení značně zastaralý a nedokázal v poslední době vyhovět hygienickým standardům. Rekonstrukce části hlavního pavilonu chebské nemocnice je první etapou potřebné obnovy tohoto zařízení a v současnosti se připravuje projektová dokumentace další etapy.  Snahou vedení kraje je vytvořit pro pacienty z Chebska i Ašska v nemocnici příjemné prostředí, umožnit jim pobyt v nově vybavených pokojích a postupně i vyšší úroveň zdravotní péče díky novým přístrojům. Nově zrekonstruované prostory jsou velmi moderní a odpovídají moderním světovým standardům.

Sdružení společností pod vedením HOCHTIEF CZ zahájilo první etapu rekonstrukce 1. února 2011. Celkové náklady stavby dosáhly 130 milionů korun a Karlovarský kraj je hradil ze svého rozpočtu. V příštím měsíci se v areálu chebské nemocnice otevře nová výdejna léků a nové CT.

 Za HOCHTIEF CZ práce prováděl tým závodu Čechy západ divize Pozemní stavby pod vedením stavbyvedoucího Jiřího Švarce.