HOCHTIEF CZ dokončil novou kanalizaci v Náměšti na Hané

14.12.2007

Admin

Akciová společnost HOCHTIEF CZ slavnostně předala 13. prosince dokončenou kanalizaci investorovi stavby – obci Náměšť na Hané.

Akciová společnost HOCHTIEF CZ slavnostně předala 13. prosince dokončenou kanalizaci investorovi stavby – obci Náměšť na Hané. 
Slavnostního předání se zúčastnili zástupci investora, starostka Marta Hubičková, i dodavatele stavby, ředitel divize Morava akciové společnosti HOCHTIEF CZ David Horák a ředitel divize Praha ze stejné společnosti Luděk Vondrášek. Po úvodních proslovech došlo k přestižení pásky – tím byla stavba oficiálně předána.

Dosavadní kanalizace již nevyhovovala nárokům na provoz: původně byla vystavěna k odvodnění území, ve skutečnosti však sloužila i k odvodu splašků a předčištěné vody ze septiků. Voda v místních tocích proto byla znečištěná, zanesená nežádoucími vláknitými řasami a rostlinami. Následná omezená průtočnost toků způsobovala časté zaplavení intravilánu obce.

Nová kanalizace gravitačního typu řeší neškodný odvod splaškových i dešťových vod a čistění odpadních vod. Tím se postupně zvýší kvalita toků, dojde k rozvoji fauny i flóry v povrchových vodách a budou ochráněny také spodní vody.

Na realizaci projektu, která trvala 14 měsíců, se podílely společně divize Morava s divizí Praha akciové společnosti HOCHTIEF CZ. Větší část kanalizace byla přitom předčasně kolaudována letos v srpnu, aby mohl být zahájen zkušební provoz čistírny odpadních vod.

Na kanalizaci v celkové délce 10 300 m jsou napojeny veškeré průmyslové a podnikatelské subjekty v místě, ale i soukromá zástavba. Dokončený projekt se tak výrazným způsobem podílí na zlepšení kvality životního prostředí a kvality života místních obyvatel.