Domov sociální péče Hagibor

29.4.2008

Admin

Domov sociální péče Hagibor, který realizovala akciová společnost HOCHTIEF CZ pro investora Židovskou obec v Praze, je dokončený.

Včera se již do nového objektu stěhovali první uživatelé, dnes ho investor představil také novinářům. Vybudování Domova sociální péče Hagibor je největším projektem v novodobé historii Židovské obce v Praze. Ta tak učinila svůj největší a nejnákladnější projekt po roce 1989, jenž zahrnuje záchranu, obnovu a rekonstrukci historické budovy z počátku 20. století – bývalého chorobince, resp. starobince a velkorysou přístavbu ubytovací části domova s úpravou zahrady.

Domov sociální péče Hagibor je koncipován jako středisko komplexní sociální péče, které poskytuje pobytové a ambulantní služby v historické budově i v nové přístavbě. Tak je tedy „pod jednou střechou“ domov seniorů s čtyřiadvacetihodinovou péčí, penzion pro seniory a denní stacionář. Kapacita domova je pro šedesát lůžek ve 46 bytech.