Cena HOCHTIEF CZ – prostor pro život v rámci architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře zná svého vítěze

10.10.2007

Admin

Letošní V. ročník soutěže o Cenu Petra Parléře byl před několika dny uzavřen a vyhodnocen. Zaznamenal rekordní počet studií. Do uzávěrky soutěže, která byla v pondělí 24. září 2007, došlo celkem 40 architektonických studií. Rovněž počet vyzvednutých podkladů byl rekordní.

Členové Hodnotitelské rady o vítězích soutěže rozhodli 6. října. Hodnotitelskou radu tvořil pro rok 2007 Ing. arch. Ivan Hnízdil, Ing. arch. Tomáš Hradečný, Akad. arch. Petr Kovář, Prof. ing. arch. Miroslav Masák, Ing. arch. Jan Sedlák, Ing. arch. Jaroslav Wertig a PhDr. Allan Gintel.

Cena Petra Parléře za projekt Světlá nad Sázavou - náměstí Trčků z Lípy s odměnou ve výši 200 000 Kč byla udělena Ing. arch. Simoně Fišerové a Ing. arch. Adéle Středové. Cenu HOCHTIEF CZ - prostor pro život získali za projekt Kraslice - městské sady s odměnou 50 000 Kč Ing. arch. Igor Kovačević, Ing. arch. Ivette Vašourková a Ing. arch. Věra Šatochinová. Cenu Staveb silnic a železnic za přínos k rozvoji architektury měst za projekt Tišnov - náměstí Míru udělila Hodnotitelská rada Ing. arch. Barboře Šimonové a Ing. arch. Jiřímu Vokřálovi v hodnotě 50 000 Kč.

Při této příležitosti Hodnotitelská rada konstatovala, že úroveň studií zaslaných do soutěže zůstává, i přes velký nárůst soutěžících, zhruba na stejné úrovni jako v předchozím ročníku.

Dílčí cena HOCHTIEF CZ - prostor pro život udělovaná v rámci V. ročníku soutěže o Cenu Petra Parléře byla přiznána za urbanisticko-architektonické řešení krajinného náměstí v Kraslicích. V hodnocení člena Hodnotitelské rady Ing. arch. Jana Sedláka se mj. uvádí: Předložený návrh představuje velmi čitelný, přestože graficky velmi úsporně podaný, silný a současně neokázalý koncept, jak z hlediska prostorového utváření, tak i provozního. Naplňuje smysl zadání, které očekávalo vytvoření centrálního prostoru v atypické přírodní, krajinné podobě. Idea krajinného náměstí sama o sobě nejlépe vyjadřuje naplnění dvojznačného očekávání obsaženého v zadání.

Všechny uvedené ceny budou předány na slavnostním ceremoniálu, který se bude konat 23. ledna 2008 v Praze pod záštitou ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka.