Zprávy z tisku: Prachatice zahájily rekonstrukci městské čistírny odpadních vod

1.3.2005

Admin

Město Prachatice zahájilo komplexní rekonstrukci čistírny odpadních vod. Jedna z letošních největších městských investic si vyžádá celkové náklady ve výši 40,2 miliónu korun a má být dokončena v listopadu. 

Prachatická čistírna byla poškozena při povodních v roce 2002, přičemž následovaly pouze nezbytné opravy. Cílem nynějšího zásahu je modernizace celého provozu a zlepšení parametrů čištění. „Po dokončení této investice, kdy je nutné provést zásadní obnovu poškozeného prvního stupně biologického čištění, bude čistírna odpadních vod dosahovat vyšší účinnosti podle požadavků nové legislativy, především hodnot dusíku,“ uvedl starosta Prachatic Jan Bauer (ODS). Akce bude probíhat za plného provozu. 

Celá akce, která představuje především vybudování vlastních aktivačních nádrží, čerpací stanice, kogenerační jednotky, propojovacího potrubí, dmychárny, komunikací, zpevněných ploch a demolici stávajícího biofiltru. Z obecní pokladny musíme vydat na pokrytí nákladů investice zhruba 16,8 miliónu korun. Zbývající část celkových nákladů bude pokryta z dotace ministerstva zemědělství,“ doplnil Bauer. Dodavatelem stavby je stavební společnost HOCHTIEF VSB a.s., která v loňském výběrovém řízení předložila nejvýhodnější nabídku. 

Zkušební provoz nově zrekonstruované čistírny odpadních vod v Prachaticích by měl být podle starosty zahájen 1. prosince 2005. „Investice do čistírny odpadních vod a obecně do inženýrských sítí je velice nutný, ale nikdy nekončící proces. Desítky miliónů korun, které jsou ve finále schovány v zemi, nejsou vidět, a proto to nikdo také neocení. Čistírna odpadních vod je nezbytná podmínka pro rozvoj města a šetrné zacházení s přírodou. Je to vklad do budoucnosti,“ konstatoval Bauer.