Úspěch HOCHTIEF VSB v anketě „Českých 100 nejlepších“

5.12.2002

Admin

Stavební společnost HOCHTIEF VSB a.s. se v závěru roku 2002 dočkala po prestižních oceněních „Bezpečný podnik“ a „Stavba roku 2002“ (za administrativní budovu Hlavní správy ČEZ v Praze – Michli) zařazení mezi šestici nejúspěšnějších firem v českém stavebnictví v rámci žebříčku „Českých 100 nejlepších 2002“, který sestavuje na 25 000 respondentů oslovených panevropskou společností pro kulturu, vzdělání, vědeckou a technickou spolupráci Comenius. 

Dalšími společnostmi, jež převzaly ocenění v oboru stavebnictví, byly Průmstav, a.s., Pozemní stavitelství Zlín, a.s., Skanska CZ, a.s., Čermák a Hrachovec, a.s., a ŽS Brno, a.s. V celkovém pořadí byly nejúspěšnější Škoda Auto, a.s., ČEZ, a.s., a Česká spořitelna, a.s. Cílem hnutí "Českých 100 nejlepších" je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně, slavnostním způsobem ocenit české (v ČR zaregistrované) firmy, podniky či společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozoruhodných výsledků. Nominace proto vycházejí zejména z osobních znalostí, zážitků a zkušeností respondentů z období posledních dvanácti měsíců, získaných jak při jejich profesionální činnosti, tak ze soukromých kontaktů s nejrůznějšími hospodářskými subjekty. Hodnotící osobnosti se dělí na dvě skupiny: představitele institucí z neziskové sféry, které samy nemohou být mezi hodnocenými (členové vlády, poslanci a senátoři Parlamentu ČR, vedoucí pracovníci centrálních orgánů, ČNB, vysokých a odborných škol, profesních asociací, výzkumných pracovišť, primátoři, vedoucí vybraných útvarů státní správy, regionálních, městských i jiných orgánů, nadací, ale i vybrané významné zahraniční osobnosti mající upřímný vztah k ČR, ale současně též bezprostřední znalosti české ekonomické reality) a dále pak reprezentanty subjektů, které mezi hodnocenými být mohou (přední pracovníci průmyslových podniků, podniků základní zemědělské výroby, její zpracovatelé, představitelé bank, leasingových společností, poradenských a auditorských firem, hotelů, obchodních firem zaměřených na tuzemský trh stejně jako na zahraniční obchod, dopravců, turistických kanceláři, stavebních firem apod.). Základním a jediným měřítkem konečného umístění firem je četnost nominací udělených jednotlivými respondenty. HOCHTIEF VSB a.s., patří k čelným stavebním firmám v ČR. Je součástí skupiny HOCHTIEF, největší německé stavební společnosti a jedné z předních ve světě. Nejznámějšími stavbami HOCHTIEF VSB a.s., jsou JE Temelín, administrativní budova Hadovka, Parking C letiště Praha – Ruzyně, Zábavní centrum a parking Černý Most či Regionální centrum T-Mobile Hradec Králové.