Souhrn informací z tiskové konference ze dne 9.6.2004

10.6.2004

Admin

1) Závěry z valné hromady společnosti konané dne 2.6.2004 
Program valné hromady byl standardní. Valná hromada schválila řádnou finanční závěrku společnosti za rok 2003 a návrh představenstva na rozdělení zisku, včetně výplaty dividend, a to ve výši 120,- Kč btto na akcii. Rok 2003 byl pro akcionáře velmi úspěšným. Za skupinu HOCHTIEF VSB bylo dosaženo rekordních celkových tržeb ve výši 6.2 mld. Kč, zisk akciové společnosti po zdanění dosáhl 142 mil. Kč. 

2) Ekonomické výsledky za uplynulé měsíce roku 2004 
Vývoj je pozitivní, za prvních 5 měsíců, přes sezónní vlivy,se podařilo dosáhnout tržeb ve výši 2.3 mld. Kč. Zisk je rovněž plněn podle plánu a je srovnatelný se stejným obdobím předchozího roku. V celoroční prognóze očekává HOCHTIEF VSB stejně dobré výsledky jako v roce loňském. 

3) K nejvýznamnějším v současné době realizovaným projektům HOCHTIEF VSB patří: 
- Nástupní prst C letiště v Praze – Ruzyni 
- Národní integrované středisko řízení letového provozu v Jenči 
Realizaci těchto projektů považujeme ve vazbě na postupné rozšiřování našich aktivit v segmentu dopravních staveb za velmi významnou. 
Tradičně působíme v segmentu občanských staveb: 
- Rekonstrukce hotelu Prezident v Praze 1 
- administrativní budova BB Centrum – budova Beta 
Jedna z našich divizí je relativně nově zaměřena na projektový development v oblasti rezidenční výstavby: 
- Obytné domy Sylván v Plzni 
- Obytný komplex Dolní Liboc v Praze 6 
V segmentu bytových staveb dále prostřednictvím naší dceřiné firmy Interma a.s. realizujeme: 
- Bytové jednotky v Jablonci nad Nisou, Karlových Varech a Liberci 
Nezapomínáme ani na ekologii: 
- Kanalizace a ČOV Mistřín 
- Zásobení Blatenska pitnou vodou 
Za průmyslové stavby jmenujme např. Sklad vyhořelého paliva JE Dukovany 

4) HOCHTIEF VSB po vstupu do Evropské Unie 
K první harmonizaci systémů řízení došlo už po kapitálovém vstupu majoritního vlastníka HOCHTIEF AG v r. 1999, systémy řízení jsou zavedeny podle českých/evropských norem ISO, společnost má certifikáty systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, systému řízení životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001, od r. 2002 disponuje oceněním „Bezpečný podnik“ a v témže roce získala dlouhodobý mezinárodní rating Baa+ i dlouhodobý lokální rating czA-. V rámci přípravy na vstup společnosti do EU byly vytvářeny nové technologické předpisy ve vztahu na harmonizaci technických norem. Proces přejímání evropských norem stále pokračuje. 
Na základě výše uvedeného lze říci, že naše společnost byla na vstup do EU v rámci objektivních skutečností dobře připravena. Ani nyní neočekáváme žádné dramatické změny na tuzemském stavebním trhu.