Souhrn informací z tiskové konference s novináři dne 20.1.2003

22.1.2003

Admin

1) HOCHTIEF VSB splnil plánované ukazatele roku 2002 
Společnost HOCHTIEF VSB splnila podle mezinárodních účetních standardů (IAS) téměř všechny základní ukazatele plánu roku 2002. 


Hospodářský výsledek po zdanění se očekává ve výši cca 90-100 milionů Kč. 
V důsledku zavedení systémového přístupu, jehož cílem je minimalizace rizik v oblasti smluvních podmínek, došlo k poklesu tržeb o zhruba 8 %. 
Při vstupu do výběrových řízení společnost kladla důraz na efektivitu zakázek nikoli pouze na výnosy. 
Celkové konsolidované tržby společnosti dosáhly objemu přibližně 4.6 mld Kč. 
V průběhu se zvýšila i finanční stabilita firmy, což vedlo k významnému snížení její úvěrové angažovanosti. 

Objem nově smluvně zajištěných zakázek dává velmi dobrý předpoklad pro zvýšení tržeb společnosti v letošním roce. 
Na základě business plánu 2003-5 předpokládá společnosti HT VSB dosáhnout celkových tržeb v úrovni 5 miliard Kč.

2a) Stavby dokončované v roce 2002 
Jaderná elektrárna Temelín – II. výrobní blok, investor ČEZ, a.s. 
Zimní stadion České Budějovice, investor Městský úřad České Budějovice 
Centrální zdroj tepla Děčín, investor ČKD DIZ 
Regionální centrum RadioMobil Hradec Králové, investor RadioMobil a.s. 
Montážní závod na výrobu kabelových svazků, Plzeň, investor D/I/L CZ Baumanagement 
Administrativní budova Hlavní správy ČEZ a.s., Praha 4, investor Michle s.r.o. 
Domov důchodců Netolice, investor Městský úřad Netolice 
Výstavba bytů v Praze, Liberci a Mladé Boleslavi 
Základní škola v Lomnici nad Popelkou, investor Městský úřad Lomnice nad Popelkou 

2b) Stavby realizované v roce 2003 
Rekonstrukce čistírny odpadních vod Klatovy, investor Městský úřad Klatovy 
Mechanicko-chemická čistírna odpadních vod Litvínov, investor Chemopetrol a.s. 
Kanalizace a čistírna odpadních vod Mistřín, investor Svazek obcí Mistřín ( projekt PHARE ) 
Sklad vyhořelého paliva Dukovany, investor ČEZ a.s. Praha 
Obchodně administrativní centrum BB Alpha Praha, investor Passer Invest Praha 
Cargo ČSA Praha 6, investor ČSA a.s. Praha 
Technopark Pekařská Praha 5, investor HTP Pekařská s.r.o. Praha 
Rekultivace skládky Severní Lom, investor ČEZ a.s. Praha 
Zásobení blatenska vodou, investor Jihočeský vodárenský svaz 
Obchodní centrum Globus České Budějovice, investor GLOBUS Praha 
Bytové domy Habartická Praha 8, investor Formatech s.r.o. Praha 
Domov důchodců Máj České Budějovice, investor Město České Budějovice 
Rekonstrukce jižního křídla Thomayerovy nemocnice Praha 4, investor Thomayerova nemocnice Praha 
Přeložka železniční trati Mladá Boleslav, investor České dráhy s.p. 
Bytovky Horní Proseč, investor Město Jablonec nad Nisou 
Rekonstrukce stanice metra Anděl a Staroměstská, investor Inženýring dopravních staveb Praha a.s. 

3a ) Významná ocenění firmy za r. 2002 
- titul „Bezpečný podnik“ 
- certifikát pro stupeň utajení „vyhrazené“ – udělen Národním bezpečnostním úřadem 
- první stupeň certifikace ISO EMS 14000 
- titul „Stavba roku 2002“ za výstavbu sídla Hlavní správy energetické společnosti ČEZ, a.s. v Praze 4 – Michle 
- 6. pozice mezi stavebními firmami v soutěži Czech 100 Best 
- zařazení do databáze firem pro realizaci projektů Programu bezpečnostních investic NATO (Ministerstvo obrany ČR) 
- rating: dlouhodobý mezinárodní rating Baa 
dlouhodobý lokální rating Cz 

3b) Rok 2003 
- druhý závěrečný stupeň certifikace ISO EMS 14000 
- příprava certifikace pro stupeň utajení „tajné“ 

4) Postavení HT VSB a.s. v rámci koncernu HOCHTIEF 
V rámci reorganizace a kontinentálního členění koncernu HOCHTIEF byla HT VSB a.s. zařazena do skupiny Centrální a Východní Evropy, spolu s HOCHTIEF Polsko a HOCHTIEF Rusko.