Rezervní přívod z nádrže Římov na úpravnu vody Plav úspěšně zakončen

14.11.2003

Admin

Dne 14. listopadu 2003 proběhlo slavnostní zakončení projektu Jihočeského vodárenského svazu Rezervní přívod z nádrže Římov na úpravnu vody Plav. Projekt v celkové hodnotě 37 010 894 Kč z 85% procent (31 459 260 Kč) financovala Evropská unie z programu ISPA. Dodavatelem stavby byl HOCHTIEF VSB a.s., implementační agenturou byl Státní fond životního prostředí. 

Vodárenská nádrž Římov na řece Malši s úpravnou vody Plav zajišťuje dodávky vody pro rozsáhlou oblast Jižních Čech s téměř 400 000 obyvateli. Při povodni v srpnu roku 2002 došlo při vypouštění nadkritického množství vody z přehrady k poškození břehu řeky Malše a také potrubí, které přivádí surovou vodu do 8300m vzdálené úpravny vody Plav. Voda poničila také most přes řeku Malši, po kterém bylo převáděno potrubí DN 1400 vrchem. Toto potrubí bylo rovněž poškozeno a jeho uložení bylo statického hlediska riskantní. 

Projekt odstranil nejkritičtější článek v zásobování vodou tak, že se k poškozenému potrubí přiložilo rezervní potrubí o profilu DN 1000 mm v délce 870 m. Rezervní potrubí bylo uloženo v zabezpečeném terénu cca 10 m od břehu řeky. Proveden byl také nový přechod řeky Malše pro dvě potrubí DN 1000 mm. Délka tohoto přechodu je cca 300 m, délka shybky je cca 50 m. Tím byl odstraněn rizikový přechod mostu. 

Výstavba rezervního přívodu nezajistila jen obnovu poničeného přívodního řadu a odstranění následků povodní, ale především tento nový projekt znamená lepší zabezpečení vodárenské soustavy jižní Čech a její přípravu na krizové situace. Obyvatelé kraje se proto nebudou muset obávat přerušení dodávek vody i v takových situacích, jakou byla loňská srpnová povodeň. 

Program Phare si klade za cíl připravovat Českou republiku na členství v Evropské unii. Od roku 1990 byly pro Českou republiku schváleny projekty Phare za cca 993,5 milionů euro (30,8 miliard Kč) . V rámci programu ISPA, který financuje projekty dopravní a ekologické infrastruktury, bylo od roku 2000 schváleno cca 350 mil. euro (10,8 mld. Kč), a v rámci programu SAPARD, se zaměřením na zemědělství a opatření pro rozvoj venkova, bylo od roku 2000 schváleno cca 70 mil. euro (přes 1,2 mld. Kč). V roce 2002 bylo v rámci Evropského fondu solidarity schváleno dalších 129 mil. euro (přes 3,9 mld. Kč) na pomoc České republice při likvidaci škod způsobených povodněmi. Celková částka finančních prostředků od EU schválených pro Českou republiku tak k dnešnímu datu dosahuje 1.615 mil. euro (50 mld. Kč). Kromě toho poskytla EIB České republice jako výpomoc na povodně roku 2002 půjčku 400 mil. euro (12,4 mld. Kč). 

Pro další informace na: Katharina von Schnurbein, tisková mluvčí delegace Evropské komise, Pod hradbami 17, 160 00 Praha 6, tel. 224 312 835 nebo navštivte webovou stránku delegace na http://www.evropska-unie.cz