Rezervní přívod na úpravnu vody Plav zajistí zásobování Jižních Čech

11.4.2003

Admin

Společnost HOCHTIEF VSB dne 10.4.2003 jihočeském Římově slavnostně zahájila stavbu „Rezervní přívod z nádrže Římov na úpravnu vody Plav“. 

Vodárenská nádrž Římov na řece Malši s úpravnou vody Plav zajišťuje dodávky vody pro rozsáhlou oblast Jižních Čech s téměř 400 000 obyvateli. Při povodni v srpnu roku 2002 došlo při vypouštění nadkritického množství vody z přehrady k poškození břehu řeky Malše a také potrubí, které přivádí surovou vodu do 8300m vzdálené úpravny vody Plav. Voda poničila také most přes řeku Malši. Po mostě je převáděno potrubí DN 1400 vrchem. Toto potrubí bylo rovněž poškozeno a jeho uložení je v současné době ze statického hlediska riskantní. Jak uvedl starosta postižené obce Římov pan Koupal, jen díky obrovskému nasazení záchranářů se v průběhu povodní podařilo zajistit nepřerušenou dodávku vody pro Jižní Čechy. 

Projekt, který stavební společnost HOCHTIEF VSB provede, navrhuje odstranit nejkritičtější článek v zásobování vodou tak, že k poškozenému potrubí se přiloží rezervní potrubí o profilu DN 1000 mm v délce 870 m. Rezervní potrubí bude uloženo v zabezpečeném terénu cca 10 m od břehu řeky. Proveden bude také nový přechod řeky Malše pro dvě potrubí DN 1000 mm. Délka tohoto přechodu bude cca 300 m, délka shybky bude cca 50 m. Tím bude odstraněn rizikový přechod mostu. 

Jak při slavnostním zahájení stavby zdůraznil zástupce investora, ředitel Jihočeského vodárenského svazu pan Princ, výstavba rezervního přívodu nemá jen zajistit obnovu poničeného přívodního řadu a odstranění následků povodní, ale především tento nový projekt znamená lepší zabezpečení vodárenské soustavy jižní Čech a její přípravu na krizové situace. Obyvatelé kraje se proto nebudou muset obávat přerušení dodávek vody situacích, jakou byla loňská srpnová povodeň. 

Na investici v hodnotě 33 milionů korun se z 85% podílí Evropská unie prostřednictvím fondu ISPA. Tzv. povodňové projekty v rámci tohoto fondu se týkají nápravy infrastruktury životního prostředí, která byla poškozena nebo zcela zničena povodní v srpnu 2002. Přítomný zástupce Evropské unie pan Potocki pochválil úroveň spolupráce českých municipalit a Fondu životního prostředí s orgány EU. 

Společnost HOCHTIEF VSB bude dodavatelem stavby po vyhraném výběrovém řízení. V rámci společnosti bude stavbu zajišťovat provoz 8, který je výhradním specialistou na liniové systémy. Tato stavební společnost byla také (v té době pod názvem Vodní stavby Sezimovo Ústí) dodavatelem stavby Vodárenská nádrž Římov v letech 1971-78. 

Zakončení prací na tomto díle společnost předpokládá v září 2003. „Termín dokončení stavby hodláme v každém případě dodržet,“ slíbil při zahájení stavby Petr Průša, obchodní ředitel divize 1 společnosti HOCHTIEF VSB.